اخلاق، تربیت و روانشناسی

دروس ادبيات و زبان هاي خارجي

آزمون های پایان دوره در چند مرتبه برگزار می گردد و شرکت در هر دوره به انتخاب فراگیر می‌باشد، به اطلاع می رساند دومین دوره آزمون های پایان ترم از تاریخ 25 تا 30 بهمن برگزار می گردد. آزمونها از ساعت 19 به مدت  یک ساعت فعال می باشد. برای شرکت در آزمون در تاریخ و ساعت مقرر به صفحه درس مربوطه قس...

ثبت نام دوره های آزاد و تک درس در فصل زمستان آغاز شد.
این مرحله از ثبت نام شامل 5 دوره آزاد و 23 عنوان تک درس می باشد.
آغاز ثبت نام دوره جدید با عنوان پوشش عفیفانه