تاریخ آزمون با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات  با توجه به اینکه آزمون های پایان دوره در چند مرتبه برگزار می گردد و شرکت در هر دوره به انتخاب فراگیر می‌باشد، به اطلاع می رساند اولین دوره آزمون های پایان ترم از تاریخ 25 تا 30 آذر برگزار می گردد. برای شرکت در آزمون در تاریخ و ساعت مقرر به صف...

شروع ثبت نام در 5 دوره و 20 تک درس