درآمدی بر منطق

  درآمدی بر منطق
  مولف: 
  حجت الاسلام محمود منتظری مقدم
  استاد مشاور: 
  عنوان کتاب: 
  منطق
  تعداد صفحه: 
  استاد درس: 
  دکتر حسن یوسفیان
  تعداد جلسه: 
  18
  هزینه ثبت نام: 
  25000 تومان

  انسان ذاتا موجودی متفکر است که به ندرت از اندیشه درباره جهان هستی و راه رسیدن به سعادت فارغ می ­شود. یافتن پاسخ­ هایی نظیر چگونگی تفسیر گوناگونی و دگرگونی مشهود در جهان، داستان آغاز و انجام هستی؛ زنده و باشعور بودن عالم، تعریف سعادت و طریق نیل به آن و ... از جمله خردورزی ­هایی است که به لحاظ تاریخی همزاد آدمی است.
  هر جا سخن از تفکر و اندیشه است دیدگاه ­ها و نظرهای مختلف نیز هست. انسان به تناسب توانایی ­های فکری و پیش­ فرض­ های قبلی، هر یک پاسخی متفاوت و در خور خویش برای پاسخ­ هایی از این دست فراهم کرده ­اند. اختلاف در دیدگاه، نشان از این است که ذهن در جریان تلاش اندیشه ­ای خود برای کشف واقعیت، راههای متعددی را برمی­گزیند که برخی درست و برخی نادرستند. در نتیجه انسان برای مصون ماندن از خطای در تفکر نیازمند ابزاری به نام منطق هستند. منطق علمی است که ذهن را از افتادن در بیراهه و خطای در اندیشه باز می ­دارد.
  کتاب منطق برای دستیابی به این فایده مهم از طریق آموختن قواعد منطق و به کسب مهارت در به کار بردن آن قواعد در هجده درس تنظیم شده است:

  • درس اول: تعریف و ضرورت منطق، منطق صورت و ماده، تصور و تصدیق.
  • درس دوم: تاریخچه، سیر کتاب ­های منطقی، نقش دانشمندان مسلمان در گسترش علم منطق، دلالت و اقسام آن.
  • درس سوم: اقسام لفظ، مفهوم و مصداق، نسبت­ های چهارگانه بین دو مفهوم کلی.
  • درس چهارم: کلی ذاتی و کلی عرضی، کلیات خمس.
  • درس پنجم: سلسله مراتب انواع، قواعد و ضوابط منطقی تعریف.
  • درس ششم:  اقسام تعریف، تقسیم، انواع و قواعد آن.
  • درس هفتم: تعریف و اقسام قضیه، تقسیمات قضیه حملی.
  • درس هشتم: تقسیمات قضایای شرطی.
  • درس نهم: استدلال مباشر، اقسام تقابل، عکس مستوی.
  • درس دهم: عکس نقیض، استقراء، قیاس و تمثیل.
  • درس یازدهم: حجت، اجزای قیاس اقترانی.
  • درس دوازدهم: شرایط اختصاصی اشکال اربعه.
  • درس سیزدهم: شرایط قیاس اقترانی و استثنایی.
  • درس چهاردهم: مبادی و مقدمات استدلال، یقینیات.
  • درس پانزدهم: مظنونات و مشهورات، وهمیات، مسلمات.
  • درس شانزدهم: صناعات خمس، اقسام برهان، جدل.
  • درس هفدهم: مبادی و آداب جدل، تعریف و آداب خطابه، شعر.
  • درس هجدهم: تعریف و اهمیت مغالطه، انواع مغالطه.