تاریخ فلسفه اسلامی

  تاریخ فلسفه اسلامی
  مولف: 
  حجت الاسلام دکتر محمد تقی یوسفی
  استاد مشاور: 
  استاد دکتر محمد رصافی
  عنوان کتاب: 
  تاریخ فلسفه اسلامی
  تعداد صفحه :
  استاد درس: 
  حجت الاسلام دکتر محمد تقی یوسفی
  تعداد جلسه: 
  12
  هزینه ثبت نام: 
  25000 تومان

  عنوان تاریخ فلسفه اسلامی از سه واژه تشکیل شده است که تبیین معنای هر یک از واژه ها پیش از شناخت مفهوم ترکیبی آن ضروری است. مقصود از تاریخ فلسفه اسلامی ، بررسی سیر تحولی علمی است که در فضای اسلامی و بر اساس آموزه های آن رشد یافته است؛ به گونه ای که به وسیله آموزه ها و اصول اسلام ، در مبادی و مسائل آن فی الجمله دگرگونی هایی رخ داده باشد ، خواه به صورت پاک سازی از زوائد ، خواه به صورت تصحیح اشتباهات ، خواه به شکل تکمیل مباحث ناتمام و خواه به صورت اقامه ادله و توجیه صحیخ مدعاهایی که پیش از این دلیل بر آن اقامه نشده بود.
  کتاب تاریخ فلسفه اسلامی در دوازده درس به زندگی ، مذهب ، آثار و دیدگاه های فلاسفه مسلمان در تاریخ جهان اسلام پرداخته است.

  • درس اول پیرامون واژه شناسی ، تاریخ مختصری از تاریخ فلسفه در جهان ، نهضت ترجمه و مکتب های فلسفی در جهان اسلام است.
  • درس دوم درباره جایگاه ، ویژگی ، زندگی و دیدگاه های کندی و محمدبن زکریای رازی است.
  • درس سوم: جایگاه ، زندگی نامه و آثار فارابی ، منطق ، علم کلی ، علم النفس ، علم انسانی و علم مدنی را بررسی می کند.
  • درس چهارم: جهان بینی و رسائل اخوان الصفا ، ابوسلیمان منطقی سجستانی و ابوالحسن عامری را بحث نموده است.
  • درس پنجم: زندگی ، مذهب و آثار ابن مسکویه ، حکمت نظری و عملی در آثار ابن مسکویه ، ابوریحان بیرونی و ابوحیان توحیدی را بیان نموده است.
  • درس ششم: زندگی ، سیمای علمی ، نظام فکری و آثار ابن سینا ، خداشناسی ، نفس شناسی و عرفان سینوی را مطرح کرده است.
  • درس هفتم: به زندگی ، مذهب ، جایگاه و آثار علمی غزالی ، روش انتقادی و شکاکیت ، غزالی و فلسفه ، کلام و اخلاق پرداخته است.
  • درس هشتم: معرفی اجمالی حکمای طبقه نهم ، دهم ، یازدهم ، زندگی ، جایگاه علمی و دیدگاه های ابن رشد و فخر رازی را بررسی می کند.
  • درس نهم: به زندگی ، آثار و جایگاه شیخ اشراق ، منابع حکمت اشراق ، هرمس ، آگاثدمون ، خرقانی و سهروردی می  پردازد.
  • درس دهم: زندگی نامه ، آثار ، جایگاه علمی و دیدگاه های خواجه طوسی ، حکمای طبقه چهاردهم تا بیست و یکم ، زندگی ، جایگاه ، دیدگاه ها و ابتکارات ملاصدرا را مورد بررسی قرار می دهد.
  • درس یازدهم: فیض کاشانی ، حکمای طبقه بیست و چهارم تا بیست و نهم ، عبدالرزاق لاهیجی ، ملاعلی نوری ، ملاعبدالله زنوزی ، حاج ملاهادی سبزواری و آقاعلی زنوزی را بررسی می کند.
  • درس دوازدهم: حکمای طبقه سی و یکم و سی و دوم ، زندگی و آثار و دیدگاه های علامه طباطبایی ، زندگی و آثار و دیدگاه های شهید مطهری را بیان نموده است.