انسان شناسی در قرآن

  انسان شناسی در قرآن
  مولف: 
  آیت الله محمود رجبی
  استاد مشاور: 
  حجت الاسلام دکتر جواد گلي
  عنوان کتاب: 
  انسان شناسی
  تعداد صفحه :
  استاد درس: 
  آیت الله محمود رجبی
  تعداد جلسه: 
  12
  هزینه ثبت نام: 
  25000

  خدا، انسان و جهان سه محور اندیشه بشری است که در طول تاریخ و درهمه جوامع، پرسش مهم، اندیشه­سوز و اندیشه­ساز همواره درباره آن­ها مطرح شده و تمام تلاش فکری بشر متوجه این سه کانون و یافتن پاسخ­های درست و مناسب برای پرسش­های مربوط به آن­هاست.
  شناخت انسان یکی از مهم­ترین مسائلی است که توجه اندیشمندان را به خود جلب کرده است و در تعالیم ادیان آسمانی، پس از خدا، انسان از اساسی­ترین مباحث است.
  انسان شناسی دانشی است که به بررسی ابعادی از وجود انسان و یا وجود انسان به عنوان یک کلی می­پردازد، این بررسی از روش تجربی، فلسفی، عرفانی یا دینی بهره می­گیرد.
  انسان با شناخت خود به زندگیش معنا بخشیده، نیازهایش را بهتر شناخته و در برآورده کردن آن­ها می­کوشد، خالق آفریننده خود را بهتر شناخته و نسبت به حیات پس از مرگ، درک بیشتری پیدا می­کند.
  انسان­شناسی معاصر که در آن سهم روش تجربی افزون­تر از روش­­های دیگر است، خود دچار نوعی بحران شده است، ماکس شلر فیلسوف آلمانی می­گوید: هیچ وقت در عرصه تاریخ... انسان آن­قدر برای خود مساله نبوده که امروز هست...علوم تخصصی که پیوسته تعدادشان رو به افزایش است و با مسائل انسان سروکار دارند، بیشتر پنهان­گر ذات انسان در پرده حجابند تا روشنگر آن.
  با انسان فناناپذیر، معاد معنا می­یابد و حکمت و عدالت خداوند ایجاب نمی­کند که این دنیا پایان کار انسان نباشد و جاودانه بماند.
   
  سرفصل­های مهم درس انسان شناسی در قرآن

  • مفهوم؛ انواع و ضرورت انسان شناسی
  • آفرینش انسان در قرآن، آفرینش آدم
  • مراحل آفرینش انسان، روح در قرآن
  • خلافت الهی در قرآن، کرامت و کمال انسان
  • اختیار انسان و ارزیابی شبه­های جبر
  • شرایط اختیار
  • قدرت انسان و گرایش­های گوناگون انسان
  • معیار انتخاب
  • معیار انتخاب
  • اساس اعتقاد به معاد، اثبات وجود روح در قرآن
  • منکران معاد و شبهات مربوط  به آن
  • برهان­های عقلی قرآن بر معاد
  • رابطه دنیا و آخرت
  • چگونگی رابطه عمل و پاداش.