اندیشه اسلامی1

  اندیشه اسلامی1
  مولف: 
  حجت الاسلام دکتر سید اکبر حسینی قلعه بهمن
  استاد مشاور :
  عنوان کتاب: 
  اندیشه اسلامی 1
  تعداد صفحه: 
  200
  استاد درس: 
  حجت الاسلام دکتر سید اکبر حسینی قلعه بهمن
  تعداد جلسه: 
  12
  هزینه ثبت نام: 
  25000 تومان

  امروزه در عرصه دین پژوهی، بحث های گوناگون مطرح می شود که هر کدام به شکلی خاص، دین را محور تحقیقات خود قرار داده اند مانند جامعه شناسی دین، روان شناسی دین، انسان شناسی دین، تاریخ ادیان، مطالعه تطبیقی ادیان، پدیدارشناسی دین، فلسفه دین، کلام و... . دانستن جغرافیا و حد و مرز هر دانشی باعث می شود گستره و موضوعات آن دانش و نیز ارتباطات آن با دانش های دیگر آشکار شده و محقق و دانش پژوه با بصیرت و آمادگی بیش تری در راه تجزیه و تحلیل مباحث آن عرصه گام بگذارد و پاسخ ، سوالات خود را بیابد سوالاتی نظیر این که وجه نام گذاری علم کلام چیست؟ وظایف علم کلام چیست؟ تفاوت علم کلام با رشته های دیگر دین پژوهی چیست؟ دروس اندیشه اسلامی در 24 درس پاسخگوی این گونه سوالات است.
  اندیشه اسلامی 1

  • درس اول : علم کلام؛ جایگاه علم کلام، قلمروهای دین پژوهی و مباحث کلی علم کلام را بررسی کرده است
  • درس دوم: نگرش های اثباتی و انکاری درباره حقیقت غایی
  • درس سوم تا هفتم: به برهان های اثبات خدا، برهان وجودشناختی، جهان شناختی، غایت شناختی برهان صدیقین پرداخته است.
  • درس هشتم تا دوازدهم پیرامون اسما و اوصاف الهی، اثبات کلی اوصاف کمالی خداوند، معرفت شناسی اوصاف الهی و بررسی اوصاف الهی به صورت خاص می باشد.

  اندیشه اسلامی 2

  • درس اول: علم الهی؛ مفهوم علم الهی و اقسام علم الهی را بیان نموده است.
  • درس دوم: قدرت الهی؛ به مفهوم قدرت، ادله اثبات قادر بودن خداوند و سعه قدرت الهی پرداخته است
  • درس سوم و چهارم: حیات الهی و اراده و حکمت الهی؛ مفهوم حیات و اراده الهی، حدوث و قدم اراده الهی، معانی حکمت و اثبات آن را بیان کرده است.
  • درس پنجم: مساله شر و شرور در عالم؛ به تبیین چیستی شر، انواع شرور و چند راه حل در پاسخ به مساله شر را بررسی کرده است.
  • درس ششم: لطف الهی؛ اقسام لطف، اثبات وجوب لطف الهی و نبوت عامه را بیان نموده است.
  • درس هفتم: بعثت انبیاء و راه های شناخت نبی؛ ضرورت بعثت انبیاء، راههای شناخت نبی و نکاتی درباره معجزه دارد.
  • درس های هشتم و نهم: امتیازهای پیامبران
  • درس دهم: آشنایی اجمالی با زندگی حضرت محمد ص
  • درس یازدهم: خاتمیت و ضرورت امامت
  • درس دوازدهم: فرجام شناسی