برنامه آزمون های پایان دوره اردیبهشت 1399

  • آزمون های پایان دوره در چند مرتبه برگزار می گردد و شرکت در هر دوره به انتخاب فراگیر می‌باشد، به اطلاع می رساند سومین دوره آزمون های پایان ترم از تاریخ 27 تا 31 اردیبهشت برگزار می گردد.
  • آزمونها از ساعت 10 به مدت  یک ساعت فعال می باشد.
  • برای شرکت در آزمون در تاریخ و ساعت مقرر به صفحه درس مربوطه قسمت آزمون مراجعه فرمایید.
  • لازم به ذکر است فراگیران محترم فقط یکبار می توانند در آزمون پایان دوره به صورت رایگان شرکت کنند و در صورت عدم موفقیت شرکت مجدد در آزمون پایانی مستلزم پرداخت هزینه می باشد. پیشنهاد می شود با آمادگی کافی وارد آزمون شویم.
  • در صورتی که موفق به شرکت در این آزمون نشدید، آزمون مجدد تیرماه سال 1399  ضمن اطلاع رسانی برگزار خواهد شد.

  نام درس

  کد درس

  تاریخ

  ساعت

  انقلاب اسلامي 

  62105

  1399/02/27

  10:00

  آشنايي با نهج البلاغه 

  62503

  1399/02/27

  10:00

  مباني فقه و اصول 

  62408

  1399/02/27

  10:00

  انديشه اسلامي1 

  62106

  1399/02/27

  10:00

  خدا شناسي 

  62402

  1399/02/27

  10:00

  تاريخ تحليلي معاصر 

  62423

  1399/02/28

  10:00

  معارف نهج البلاغه 

  62417

  1399/02/28

  10:00

  فقه 1 

  62409

  1399/02/28

  10:00

  انديشه اسلامي2 

  62107

  1399/02/28

  10:00

  جهان شناسي 

  62403

  1399/02/28

  10:00

  آسيب شناسي انقلاب اسلامي 

  62424

  1399/02/29

  10:00

  آشنايي با احاديث 1 

  62415

  1399/02/29

  10:00

  فقه 2 

  62410

  1399/02/29

  10:00

  تاريخ اسلام 1 

  62109

  1399/02/29

  10:00

  انسان شناسي 

  62404

  1399/02/29

  10:00

  نظام سياسي اسلام 

  62428

  1399/02/30

  10:00

  آشنايي با احاديث 2 

  62416

  1399/02/30

  10:00

  فقه 3 

  62411

  1399/02/30

  10:00

  تاريخ اسلام 2 

  62110

  1399/02/30

  10:00

  راه و راهنما شناسي 

  62405

  1399/02/30

  10:00

  آشنايي با سلفي گري معاصر 

  80111

  1399/02/31

  10:00

  مهدويت 

  62435

  1399/02/31

  10:00

  اصطلاحات عرفان اسلامی

  68047

  1399/02/31

  10:00

  پوشش عفیفانه

  62426 1399/02/31 10:00

  آشنایی با عرفان اسلامی

  62437 1399/02/31 10:00