برنامه آزمون دوره ها، آبان ماه 1399

  آزمون های پایان دوره آموزش آزاد مرکز آموزش مجازی در آبان ماه

   اطلاع می رساند آزمون های پایان دوره  از تاریخ 25 تا 30 آبان برگزار می گردد.

  مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه می باشد.

  مراحل شرکت در آزمون:

  1.   مراجعه به آدرس open.ikvu.ac.ir

  2. درج نام کاربری و رمز عبور

  3. کلیک بر روی دوره مربوطه

  4. کلیک بر روی گزینه آزمون

  لازم به ذکر است فراگیران محترم فقط یکبار می توانند در آزمون پایان دوره به صورت رایگان شرکت کنند و در صورت عدم موفقیت، شرکت مجدد در آزمون پایانی مستلزم پرداخت هزینه می باشد. پیشنهاد می شود با آمادگی کافی وارد آزمون شوید. در صورت بروز هر گونه مشکل با شماره 02532113746 تماس حاصل فرمایید.

                                برنامه امتحانی آبان ماه 1399

  ردیف

  كد درس

  عنوان درس

  نام دوره

  تاریخ

  ساعت

  1

  62408

  مباني فقه و اصول

  فقه و احکام کاربردی

  1399/08/25

  10

  2

  62409

  فقه 1

  فقه و احکام کاربردی

  1399/08/26

  10

  3

  62410

  فقه 2

  فقه و احکام کاربردی

  1399/08/27

  10

  4

  62411

  فقه 3

  فقه و احکام کاربردی

  1399/08/28

  10

  5

  62418

  كليات اخلاق اسلامي

  اخلاق در قرآن

  1399/08/29

  10

  6

  62419

  اخلاق الهي-فردي-اجتماعي

  اخلاق در قرآن

  1399/08/30

  10

  7

  62106

  انديشه اسلامي1

  اسلام شناسی

  1399/08/25

  10

  8

  62107

  انديشه اسلامي2

  اسلام شناسی

  1399/08/26

  10

  9

  62109

  تاريخ اسلام 1

  اسلام شناسی

  1399/08/27

  10

  10

  62110

  تاريخ اسلام 2

  اسلام شناسی

  1399/08/28

  10

  11

  62105

  انقلاب اسلامي

  انقلاب اسلامی ایران

  1399/08/25

  10

  12

  62423

  تاريخ تحليلي معاصر

  انقلاب اسلامی ایران

  1399/08/26

  10

  13

  62424

  آسيب شناسي انقلاب اسلامي

  انقلاب اسلامی ایران

  1399/08/27

  10

  14

  62428

  نظام سياسي اسلام

  انقلاب اسلامی ایران

  1399/08/28

  10

  15

  68419

  تعليم تربيت اسلامي 1

  تعلیم و تربیت اسلامی

  1399/08/29

  10

  16

  68420

  تعليم تربيت اسلامي 2

  تعلیم و تربیت اسلامی

  1399/08/25

  10

  17

  71001

  دانش افزايي مادران

  تک درس

  1399/08/29

  10

  18

  62415

  آشنايي با احاديث 1

  حدیث شناسی

  1399/08/25

  10

  19

  62416

  آشنايي با احاديث 2

  حدیث شناسی

  1399/08/26

  10

  20

  62417

  معارف نهج البلاغه

  حدیث شناسی

  1399/08/27

  10

  21

  62503

  آشنايي با نهج البلاغه

  حدیث شناسی

  1399/08/28

  10

  22

  62426

  پوشش عفيفانه

  تک درس

  1399/08/29

  10

  23

  63426

  تاريخ و سيره امام علي عليه السلام

  تاريخ و سيره اهل البیت

  1399/08/25

  10

  24

  63432

  تاريخ و سيره امام صادق عليه السلام

  تاريخ و سيره اهل البیت

  1399/08/25

  10

  25

  63438

  تاريخ و سيره امام زمان عليه السلام

  تاريخ و سيره اهل البیت

  1399/08/25

  10

  26

  63427

  تاريخ و سيره حضرت زهرا عليها السلام

  تاريخ و سيره اهل البیت

  1399/08/26

  10

  27

  63433

  تاريخ و سيره امام كاظم عليه السلام

  تاريخ و سيره اهل البیت

  1399/08/26

  10

  28

  63439

  تاريخ و سيره پيامبر اكرم صلي الله عليه و اله

  تاريخ و سيره اهل البیت

  1399/08/26

  10

  29

  63428

  تاريخ و سيره امام حسن عليه السلام

  تاريخ و سيره اهل البیت

  1399/08/27

  10

  30

  63434

  تاريخ و سيره امام رضا عليه السلام

  تاريخ و سيره اهل البیت

  1399/08/27

  10

  31

  63429

  تاريخ و سيره امام حسين عليه السلام

  تاريخ و سيره اهل البیت

  1399/08/28

  10

  32

  63435

  تاريخ و سيره امام جواد عليه السلام

  تاريخ و سيره اهل البیت

  1399/08/28

  10

  33

  63430

  تاريخ و سيره امام سجاد عليه السلام

  تاريخ و سيره اهل البیت

  1399/08/25

  10

  34

  63436

  تاريخ و سيره امام هادي عليه السلام

  تاريخ و سيره اهل البیت

  1399/08/29

  10

  35

  63431

  تاريخ و سيره امام باقر عليه السلام

  تاريخ و سيره اهل البیت

  1399/08/30

  10

  36

  63437

  تاريخ و سيره امام حسن عسگري عليه السلام

  تاريخ و سيره اهل البیت

  1399/08/25

  10

  37

  64412

  تاريخ تصوف و عرفان

  آشنايي با عرفان اسلامي

  1399/08/28

  10

  38

  68047

  اصطلاحات عرفان اسلامي

  آشنايي با عرفان اسلامي

  1399/08/29

  10

  39

  62437

  آشنايي با عرفان اسلامي

  آشنايي با عرفان اسلامي

  1399/08/25

  10

  40

  62211

  آموزش فلسفه 1 (مباحث مقدماتي)

  فلسفه اسلامی

  1399/08/25

  10

  41

  62212

  آموزش فلسفه 2 (شناخت شناسي)

  فلسفه اسلامی

  1399/08/26

  10

  42

  62213

  آموزش فلسفه 3 (هستي شناسي)

  فلسفه اسلامی

  1399/08/27

  10

  43

  62214

  آموزش فلسفه 4 (علت و معلول)

  فلسفه اسلامی

  1399/08/28

  10

  44

  62215

  آموزش فلسفه 5 (مجرد و مادي)

  فلسفه اسلامی

  1399/08/29

  10

  45

  62216

  آموزش فلسفه 6 (ثابت و متغير)

  فلسفه اسلامی

  1399/08/26

  10

  46

  68064

  مديريت اسلامي

  مبانی علوم انسانی اسلامی

  1399/08/25

  10

  47

  68063

  نظام حقوقي اسلام

  مبانی علوم انسانی اسلامی

  1399/08/26

  10

  48

  68066

  اقتصاد اسلامي

  مبانی علوم انسانی اسلامی

  1399/08/27

  10

  49

  68067

  مباني جامعه‌شناسي

  مبانی علوم انسانی اسلامی

  1399/08/28

  10

  50

  62402

  خدا شناسي

  معارف قرآن

  1399/08/25

  10

  51

  62403

  جهان شناسي

  معارف قرآن

  1399/08/26

  10

  52

  62404

  انسان شناسي

  معارف قرآن

  1399/08/27

  10

  53

  62405

  راه و راهنما شناسي

  معارف قرآن

  1399/08/28

  10

  54

  62108

  فلسفه اخلاق

  تک درس

  1399/08/25

  10

  55

  62406

  جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن

  تک درس

  1399/08/25

  10

  56

  62421

  معرفت شناسي

  تک درس

  1399/08/25

  10

  57

  80111

  جريان شناسي سلفي گري معاصر

  تک درس

  1399/08/26

  10

  58

  641009

  تفكر نقدي

  تک درس

  1399/08/26

  10

  59

  68032

  خداشناسي فلسفي

  تک درس

  1399/08/26

  10

  60

  62210

  درآمدي بر منطق

  تک درس

  1399/08/27

  10

  61

  68004

  زبان انگليسي عمومي

  تک درس

  1399/08/28

  10

  62

  68001

  زبان و ادبيات فارسي

  تک درس

  1399/08/29

  10

  63

  62202

  آموزش صرف

  تک درس

  1399/08/29

  10

  64

  62435

  مهدويت

  تک درس

  1399/08/27

  10

  65

  68013

  روان شناسي كاربردي

  تک درس

  1399/08/28

  10

  66

  68054

  آشنايي با اديان

  تک درس

  1399/08/29

  10