نجوم در قرآن

    نجوم در قرآن
    ثبت نام

    ستارگان و اجرام آسمانی موضوعاتی بوده اند که از دیر باز ذهن بشر را به خود مشغول داشته است. گاهی انسان چنان شیفته آسمان می‌شود که در آمال و آرزوهای خود، پهنۀ آسمان را می‌شکافد با موجودات مختلف درگیر می‌شود و خود را بر آنان چیره می‌کند. با مطالعه ستارگان و شناخت قوانین آن، کارها و اندیشه‌های خود را اصلاح می‌کند تا به بهترین وجه با مشکلات دست و پنجه نرم کند و باز مترصد فرصتی است تا نکته‌ای جدید برای گشایش در زندگی پیدا کند. نجوم علمی است که کمک‌کار اندیشه و عمل انسان است.

    تلاش‌های زیادی در دوره معاصر برای اثبات اعجاز علمی قرآن صورت گرفته است. این مجموعه در پی اثبات یا نفی اعجاز علمی قرآن نیست بلکه به دنبال بهره‌گیری از تمثیلات نجومی قرآن در تقویت حوزه اعتقادی و اخلاقی و عبادی است. مثلا با بیان عظمت آفرینش و گستردگی عالم به تبیین آیات اعتقادی و خداشناسی (ربوبیت) آیه 4و5 سوره صافات می‌پردازد.