پوشش عفیفانه

  پوشش عفیفانه
  ثبت نام

  منظور از «سبک زندگی اسلامی» این است که تمامی گرایش‌ها، تمایلات، رفتارها، عقاید، ارزش یک فرد یا مجموعه تلقی‌ها، عادت‌ها، نگرش ها، سلیقه‌ها، معیارهای اخلاقی، اقتصادی، سیاسی و...  جامعه در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی بر مبنای آموزه‌های دین اسلام و عمل بدان‌ها پایه‌ریزی شود.

  یکی از بخش‌های غیر قابل انکار زندگی نیاز جنسی و ساماندهی به امور جنسی در زندگی هست و اسلام نه به نادیده گرفتن آن رأی می‌‌‌دهد بلکه نکوهش می‌‌‌کند و نه اجازه می‌‌‌دهد که یله و رها باشد و در نقطه تعادل حکم به مدیریت نیاز جنسی و "آزادی در محدوده" نظر قطعی قرآن است. که از آن به عفاف یاد می‌‌‌شود. یعنی تمام امور زندگی که با مسئله جنسی ارتباط دارد از یک قانون کلی تبعیت می‌‌‌کند و آن رعایت عفاف است.

  بی‌گمان یكی از صفاتی كه خدای متعال برای افراد بشر نیكو دانسته و آن را برایش بسیار پسندیده، صفت عفت و پاک‌دامنی است كه در قرآن کریم تحت عنوان «وَ لِباسُ التَّقْوی ذِلكَ خَیْرٌ» از آن یاد شده است. چه اینکه به فرموده امام باقرعلیه السلام مراد از «لِباسُ التَّقوی» در این آیه شریفه، عفاف و پاک‌دامنی است که مایه خیر و نیکی می‌باشد.

  با نگاهی به گستره جهانی عفاف، خواهیم فهمید که همه فرهنگ‌ها به‌طور مشترک و فطری‌، میان پاک‌دامنی و بی‌عفتی فرق می‌‌‌گذارند.

  یکی از مهم‌ترین راهکارها در کنترل یک رفتار ضد ارزش، توجه دادن افراد به زیان‌ها و آسیب‌های آن رفتار می‌‌‌باشد.

  دوره پوشش عفیفانه با سرفصل های زیر ما را بیشتر با این مباحث آشنا می سازد.

  • درس اول: کلیات سبک زندگی عفیفانه؛

  • درس دوم: اهمیت عفافگرایی و پاک‌‌دامنی؛

  • درس سوم: زیانهای بیعفتی و انحرافات اخلاقی؛

  • درس چهارم: غیرت؛

  • درس پنجم: عفت بینایی؛

  • درس ششم: عفت در خیال _ رفتار؛

  • درس هفتم: پوشش عفیفانه؛

  • درس هشتم: عفت در ارتباط با نامحرم؛

  • درس نهم: معاشرت و عفت در معماری؛

  • درس دهم: عفت کلام (گویایی)‌، عفت بطن و تغذیه (چشایی) و عفت عطر (بویایی)؛

  • درس یازدهم: عفت شنوایی؛

  • درس دوازدهم: عفت در لامسه (بساوایی) و عفت جنسی.