دوره انسان ورسالت

    دوره انسان ورسالت

    این دوره به صورت حضوری در استان چهارمحال بختیاری برگزار گردید و آزمون آن به صورت اینترنتی از بین شرکت کنندگان در سایت دوره های آزاد اجرا شد.

    برگزیدگان این دوره از طرف نماینده ولی فقیه استان چهارمحال بختیاری هدایا و لوح تقدیر دریافت کردند.