تاریخ و سیره امام زمان علیه السلام

  تاریخ و سیره امام زمان علیه السلام
  مولف: 
  رمضان محمدی - منصور داداش نژاد
  استاد مشاور: 
  حسین قاضی خانی
  عنوان کتاب: 
  تاریخ و سیره اهل بیت 6
  تعداد صفحه: 
  108
  استاد درس: 
  حسین قاضی خانی
  تعداد جلسه: 
  6
  هزینه ثبت نام: 
  25000 تومان

  از همان روزهای نخستین ظهور اسلام، وعدة ظهور منجی بزرگ و معین جهانی در آخرالزمان داده شده است. ایشان هم‌اکنون در کنار ما با تمام وجودش(گوشت، پوست و خونش) زنده و حاضر است، و برای دردها و رنج‌های مظلومان و دردمندان می‌سوزد. او همانند ما در انتظار آن لحظة موعود و حیاتی است که اگر خداوند بخواهد، مأموریت جهانی عدل و صلح خود را آغاز کند، و دستش را به سوی هر ستمدیدة محروم غم‌زده دراز کند، و ریشة ستمگران را از بیخ و بُن برکند.

  شش درس پایانی از جلد ششم تاریخ و سیرة اهل‌بیت، دربارة امام مهدی (عج) است. چرا از افشای نام ایشان از زمان امام هادی (ع) و پس از آن، و نیز از شناسایی اقامتگاه ایشان پس از امام عسکری (ع)، نهی وارد شده است؟ غیبت ایشان از مردم چه حکمت‌هایی دارد؟ در دوران غیبت صغرا، ارتباط شیعیان با ایشان چگونه انجام می‌گرفت، و در غیبت کبرا چطور؟ توقیعات و مکاتبات ایشان با چه هدفی از ناحیة مقدسه صادر می‌شده است؟ از نگاه منابع حدیثی امامیه، ظهور ایشان از سرداب واقع در سامرا است، یا از کنار خانة کعبه؟ اساساً بخش عمدة داستان سرداب با چه هدفی در منابع اهل سنت نقل می‌شود؟ درس‌های پایانی کتاب حاضر، عهده‌دار ارائة اطلاعاتی مستند و متقن در پاسخ به پرسش‌های بیان‌شده است.

  سرفصل­های مهم:

  • تبارشناسی و شمایل‌شناسی القاب امام مهدی (عج).

  • اثبات وجود ایشان.

  • اشاره به ولادت اسرارآمیز ایشان در روایات.

  • زمینه‌سازی غیبت ایشان توسط پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع).

  • آماده‌سازی شیعیان برای ورود به دوران غیبت.

  • مسائل پیش‌آمده در آغاز دوران امامت ایشان، نظیر امامت در خردسالی و تجهیز و نماز بر پیکر مطهر پدر.

  • حکمت‌های آشکار و پنهان غیبت ایشان.

  • وضعیت شیعیان در غیبت صغرا، و کیفیت ارتباط آنان با حجت در این دوران.

  • بررسی شخصیت، احوال و مهم‌ترین اقدامات نوّاب خاص ایشان در دوران غیبت صغرا.

  • بررسی توقیعات و مکاتبات صادرشدة ایشان و نحوة رویارویی ایشان با مدعیان دروغین وکالت.

  • بررسی داستان سرداب ایشان.

  • بررسی دیدارها در زمان غیبت کبرا و نیز مسألة ازدواج ایشان.

  • دیدگاه اهل سنت دربارة مهدویت.