تاریخ و سیره امام صادق علیه السلام

  تاریخ و سیره امام صادق علیه السلام
  مولف: 
  حسین حسینیان مقدم
  استاد مشاور: 
  عنوان کتاب: 
  تاریخ و سیره اهل بیت 3
  تعداد صفحه: 
  70
  استاد درس: 
  حسین حسینیان مقدم
  تعداد جلسه: 
  6
  هزینه ثبت نام: 
  25000 تومان

  خیزش علمی که از دوران امام باقر (ع) شروع شد، با سرعت بیشتری در دورة امام صادق (ع) ادامه پیدا کرد؛ زیرا حکومت تازه‌بنیاد بنی‌عباس، مشغول پی‌ریزی و بنای تازة دولت خویش بودند و تمایل داشتند کارها بدون دردسر پیش رود، از این رو این دوران کوتاه، بهترین شرایط را برای امام صادق (ع) پدیدار و مهیا ساخت تا بیشترین و متنوع‌ترین حقایق علمی و دینی را به داوطلبان بیاموزد، و نیز چهرة واقعی اسلام را به جهانیان بشناساند.

  شش درس پایانی از جلد سوم تاریخ و سیرة اهل‌بیت، دربارة امام صادق (ع) است. از امتیازات مهم ایشان، استفاده از فرصت و شرایط مناسب پیش‌آمده برای تربیت هزاران شاگرد در موضوعات مختلف است. اما ایشان با اتخاذ کدام روش، شرایط مناسب را برای تبیین و نظام‌بخشی تفکر مکتب جعفری و نقد نظام حاکم به‌وجود آورد؟ ایشان برای شیعة جعفری بودن افراد، چه ملاکی را تعریف کرد؟ ایشان با جنبش‌های معاصر نظیر زیدیان، حسنیان و نفس زکیه چه تعاملاتی داشت؟

  سرفصل­های مهم:

  • تبارشناسی و شمایل‌شناسی القاب امام صادق (ع).

  • خانوادة ایشان.

  • نصوص امامت ایشان.

  • فضایل و کرامات ایشان.

  • نگاه اهل سنت و خاورشناسان دربارة ایشان.

  • سیرة سیاسی ایشان، و شیوة رویاروی او با حاکمان معاصر.

  • نگرش ایشان دربارة زید و قیام او.

  • مقابلة علمی ایشان با اعتقادات غالیان و مروجان اباحی‌گری.