تاریخ و سیره امام باقر علیه السلام

  تاریخ و سیره امام باقر علیه السلام
  مولف: 
  حسین مرادی نسب
  استاد مشاور: 
  عنوان کتاب: 
  تاریخ و سیره اهل بیت 3
  تعداد صفحه: 
  102
  استاد درس: 
  حسین مرادی نسب
  تعداد جلسه: 
  6
  هزینه ثبت نام: 
  25000 تومان

  پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، عالی‌ترین فرصت و شرایط برای رواج معارف و عرضة حقایق آیین اسلام و قرآن به مردم، در دوران امام باقر (ع) حاصل شده است؛ زیرا در این دوران حکومت بنی‌امیه رو به ضعف و سقوط بود، و از این رو امام توانست مردم را برای فراگرفتن قرآن و احادیث آماده کند. بر این اساس، ایشان «باقرالعلوم» یعنی شکافنده و رواج‌دهندة علوم دینی و آشکارکنندة گنج‌های نهان آن لقب گرفتند.

  شش درس نخست از جلد سوم تاریخ و سیرة اهل‌بیت، دربارة امام باقر (ع) است. با مطالعة این درس‌ها، انسان به ایفای نقش اساسی ایشان در گسترش معارف دین در شرایط مناسب پیش‌آمده، و میراث علمی ایشان در زمینه‌هایی نظیر فقه، اصول، کلام، تفسیر قرآن، و اخلاق آشنا می‌شود. اساساً ایشان برای حفظ آموزه‌های اصیلِ دینی و تبیین مبانی فکری آن از چه شیوه‌ها و تاکتیک‌هایی استفاده فرمودند؟ مواجهة ایشان با فرقه‌های گوناگون مذهبی، که در دوران ایشان به‌وجود آمدند، به چه نحو بوده است؟

  سرفصل­های مهم:

  • تبارشناسی و شمایل‌شناسی القاب امام باقر (ع).

  • خانوادة ایشان.

  • سیرة عبادی، خانوادگی، اجتماعی، اخلاقی، تربیتی، اقتصادی و فرهنگی ایشان.

  • نقش گستردة ایشان در تبیین ویژگی‌ها و معیارهای سیاسی، اجتماعی، فکری و فرهنگی.

  • نقش گستردة ایشان در تبیین اصول معارف، فقه، کلام، تفسیر، و اخلاق.

  • تربیت شاگردان برای انتقال معارف به دیگران.

  • بررسی چگونگی تعامل ایشان با فرقه‌های منحرف مرجئه، معتزله، زیدیه و غالیان.