تاریخ و سیره امام سجاد علیه السلام

  تاریخ و سیره امام سجاد علیه السلام
  مولف: 
  رحمت الله بانشی
  استاد مشاور: 
  عنوان کتاب: 
  تاریخ و سیره اهل بیت 2
  تعداد صفحه: 
  50
  استاد درس: 
  رحمت الله بانشی
  تعداد جلسه: 
  4
  هزینه ثبت نام: 
  25000 تومان

  مبارزه با باطل و ظلم، صرفاً در ابزار مادی و تسلیحات جنگی خلاصه نمی‌شود، بلکه مطمئناً روی‌آوری به امور معنوی و عبادی نظیر دعا، مناجات، سجده و گریه نیز می‌تواند در مقابل هجمه‌ها به دین و آموزه‌های آن مفید واقع شود. بر این اساس گاهی لازم است امامان برای تأمین اهداف اساسی آفرینش، تاکتیک‌ها و سیاست‌های خاص را به‌کار گیرند. امام سجاد (ع) برای مبارزه با خصم زمان، ترویج فرهنگ عاشورا، و تبیین معارف و آموزه‌های دینی، افزون بر خطبه‌های روشنگر، سلاح جلسات دعا و گریه‌های طولانی در قالب صحیفة سجادیه را جهت تأثیرگذاری بر قلوب مردم در دستور کار خود قرار داده است.

  چهار درس پایانی از جلد دوم تاریخ و سیرة اهل‌بیت، دربارة امام سجاد (ع) است. با مطالعة این درس‌ها، انسان به موضع‌گیری‌ها و درایت خاص ایشان در متن مصیبت‌ها و شرایط سخت زندگی ایشان آشنا می‌شود. چرا امام سجاد (ع) برای هدایت انسان‌ها، شیوة پنهانی و حالت تقیة شدید را برگزیدند؟ چرا ایشان دربارة قیام‌های متعددی که بر ضدّ نظام حاکم شکل گرفت، موضعی آشکار و روشن ندارد؟ در عصر ایشان، که دوران غربت اسلام و تهاجم همه‌جانبه به آن بوده است، ایشان در ترویج دین و هدایت مردم به آن، و نفی مشروعیت حاکمان غاصب اموی، چگونه نقش ایفا کرد؟

  سرفصل­های مهم:

  • تبارشناسی و شمایل‌شناسی القاب امام سجاد (ع).

  • بررسی روایات مربوط به مادر ایشان.

  • اوضاع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عصر ایشان.

  • مواضع ایشان در برابر خلفای معاصر.

  • بررسی و تحلیل مواضع ایشان نسبت به قیام‌هایی نظیر واقعة حرّه، توابین، و مختار.

  • نقش ایشان در رساندن پیام عاشورا و نیز نقشر معارف دین.

  • موضع‌گیری ایشان در برابر جریان‌های منحرف فکری نظیر جبرگرایی و مشبّهه.

  • سیرة علمی، اخلاقی، معنوی ایشان.

  • آثار ماندگار ایشان نظیر صحیفة سجادیه و رسالة‌الحقوق.