آغاز ثبت نام آموزش آزاد فصل زمستان

    ثبت نام دوره های آزاد و تک درس در فصل زمستان آغاز شد.
    این مرحله از ثبت نام شامل 5 دوره آزاد و 23 عنوان تک درس می باشد.