آشنایی با ادیان

  آشنایی با ادیان
  مولف: 
  دکتر امیر خواص
  استاد مشاور :
  عنوان کتاب: 
  آشنایی با ادیان
  تعداد صفحه: 
  150
  استاد درس: 
  دکتر امیر خواص
  تعداد جلسه: 
  12
  هزینه ثبت نام: 
  25000