جهان شناسی در قرآن

  جهان شناسی در قرآن
  مولف: 
  حضرت علامه محمد تقی مصباح یزدی
  استاد مشاور :
  عنوان کتاب: 
  جهان شناسی
  تعداد صفحه :
  استاد درس: 
  حجت الاسلام دکتر جعفر انواری
  تعداد جلسه: 
  12
  هزینه ثبت نام: 
  25000 تومان
  ثبت نام

   
   
  خدا، انسان و جهان سه محور اندیشه بشری است که در طول تاریخ و درهمه جوامع، پرسش مهم، اندیشه سوز و اندیشه ساز همواره درباره آن ها مطرح شده و تمام تلاش فکری بشر متوجه این سه کانون و یافتن پاسخ های درست و مناسب برای پرسش های مربوط به آن هاست.
  پرسش های بنیادین انسان درباره جهان هستی و چگونگی تفسیر آن، تاریخی به قدمت اندیشه بشری دارد. پاسخگویی به این پرسش ها موجب ارضای حس کنجکاوی و جنبه عقلی انسان می شود. بدیهی است دین که پاسخگوی نیازهای همه ابعاد وجودی انسان است، تفسیری خاص از خدا، انسان و جهان هستی ارائه کرده است.  اگرچه مباحث جهان شناسی به صورت استطرادی در قرآن مطرح شده است اما حاوی دقایق و اشارات بسیار ظریفی است که هر کس با قرآن آشناتر باشد، بهتر و بیشتر در می یابد. و می تواند پاسخ های خود را بیابد. سوالاتی نظیر این که منظور از آفرینش آسمان و زمین در شش روز چیست؟ مراد از عرش و کرسی چیست؟ زمین چه ویژگی هایی دارد؟ مخلوقات الهی جانوران، پرندگان، فرشتگان، شیاطین، جن و ... در قرآن چگونه به آن ها پرداخته شده است. درس جهان شناسی با سرفصل های ذیل به این مباحث مهم می پردازد:

  • جنبی بودن مسائل جهان شناسی در قرآن
  • ضرورت پرهیز از هر گونه پیش داوری در فهم قرآن
  • آسمان ها و زمین
  • زمان آفرینش آسمان و زمین
  • عرش و کرسی
  • ویژگی های زمین، شب و روز
  • کوهها، بادها، رعد و برق، باران
  • گیاهان و گیاهان ویژه
  • جانوران، پرندگان و زنبورعسل
  • فرشتگان و کارهای فرشتگان
  • جن و جان و ابلیس
  • شیطان و کارهای شیطان
  • شیاطین جن
  • تسخیر جن، ایمان جن، دستیاران جن