مباني فقه و اصول

  مباني فقه و اصول
  مولف: 
  حجت الاسلام دکتر عبد الرحیم لقمانی نیا
  استاد مشاور :
  عنوان کتاب: 
  مبانی فقه و اصول
  تعداد صفحه :
  استاد درس: 
  حجت الاسلام دکتر عبد الرحیم لقمانی نیا
  تعداد جلسه: 
  12
  هزینه ثبت نام: 
  25000 تومان

   
  علوم و معارف اسلامی در یک نگاه کلی به سه بخش عقاید، اخلاق و احکام تقسیم می شود. علم فقه در بخش های گوناگون خود که همه زمینه های زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، دینی و دنیایی انسان را فرا می گیرد و احکام آن را بیان می کند، هدفی جز تعالی فرد و جامعه در مسیر کمال ندارد. هیچ قانونی را در جهان نمی توان یافت که چنین گسترده باشد نه در ادیان دیگرو نه در حقوق های وضعی جامعه بشری. قوانین و احکام اسلام است که با گستردگی، کمال و انعطاف پذیری می تواند با نیازهای جامعه بشری در هر دوره سازگار باشد. در کتاب مبانی فقه و اصول، تاریخچه علم اصول را به پنج دوره تدوین، توسعه، توقف، تثبیت و تحول تقسیم می کند و در دوازده درس به مباحث زیر می پردازد:

  • درس اول: بیان کلیات، مقدمات، مفاهیم و کاربرد اصول فقه.
  • درس دوم: تاریخچه اصول فقه در 5 دوره تدوین، توسعه، توقف، تثبیت و تحول.
  • درس سوم: تاریخچه فقه؛ دوره حضور امامان، دوره دسته بندی احادیث، روش های اجتهادی در فقاهت
  • درس چهارم: مسائل اصول فقه (مباحث لغوی، الفاظ، ملازمات عقلی، مباحث حجت، مباحث اصول عملیه، تعادل و تراجیح)
  • درس پنجم: تقسیمات واجب، نواهی، مباحث عقلی امر و نهی.
  • درس ششم: اصول استصحاب، برائت، احتیاط، تخییر.
  • درس هفتم: اهمیت و ضرورت دسته بندی موضوعات و مسائل فقه، موضوعات و مسائل خانواده و اجتماع، ابواب اقتصادی، جزائی و کیفری.
  • درس هشتم: احکام ثابت و متغیر اسلام، علت جاودانگی احکام فقهی اسلام، نقش زمان و مکان در استنباط فقهی احکام.
  • درس نهم: نقش زمان و مکان در نزول آیات الهی، زمان و مکان در روایات اهل بیت (ع) و عرف عقلا.
  • درس دهم: معانی اجتهاد و تقلید، اجتهاد در عصر ائمه، تقلید در احکام یا موضوعات، پیش نیازهای اجتهاد و ادله تقلید.
  • درس یازدهم: آشنایی با قواعد فقهی، قواعد عامه، قواعد فقهی در عبادات، مسائل اجتماعی و معاملات.
  • درس دوازدهم: احکام ثانوی و اصطلاحات مشابه آن، معیارهای شناخت احکام ثانوی و تفاوت آن ها با احکام حکومتی، برخی مصداق های عناوین ثانویه.