خداشناسی در قرآن

  خداشناسی در قرآن
  مولف: 
  حضرت علامه محمد تقی مصباح یزدی
  استاد مشاور :
  عنوان کتاب: 
  خدا شناسی
  تعداد صفحه :
  استاد درس: 
  حجت الاسلام دکتر علیرضا کرمانی
  تعداد جلسه: 
  12
  هزینه ثبت نام: 
  25000 تومان

  یکی از مهم ترین مسائلی که بشر با آن مواجه است، خدا و خداشناسی است. این که انسان از کجا آمده و به کجا می رود. خداشناسی به این معناست که انسان به حقیقتی برسد که درک کند خداوند علت و خالق اوست و او عین نیاز و متعلق به خداوند است.
  خداوند و شناخت وی، محور اساسی مباحث دینی و متن قرآن است از این رو شناخت خداوند مهم ترین دغدغه دینداران و خداپرستان به شمار می رود و سوالاتی که او را مشغول کرده از قبیل : خدا را چگونه و به چند گونه می توان شناخت؟ توحید چیست و موحد کیست و مراتب توحید چیست؟ آیا برای موحد شدن اعتقاد به تمام مراتب توحید لازم است؟ توحید در ذات و صفات و افعال به چه معناست؟ آیا می توان از الفاظ این جهانی در مورد باریتعالی به کار گرفت؟
  انسان ها یا دیگر موجودات در انجام افعال و تدبیر امور چه نقشی دارند؟ علت در معجزات پیامبران، طبیعی است یا ماوراء طبیعی؟ آیا قدرت خداوند به امور محال تعلق می گیرد؟ آیا قادر مطلق می تواند قبیح انجام دهد؟ علم خداوند و علم ذاتی به چه معناست؟
  درس خداشناسی پاسخگوی این سوالات بوده و در صدد انسان به حقیقتی برسد که درک کند، خداوند علت و خالق اوست و او عین نیاز و تعلق به خداوند است.
  سرفصل های درس خداشناسی

  • راههای شناخت خدا (با برهان عقلی، فطرت و شناخت حضوری خداوند)
  • مفهوم توحید، مراتب و معیار توحید
  • ادله عقلی توحید در قرآن
  • اقسام توحید از دیدگاه فیلسوفان، متکلمان و عارفان
  • شناخت افعال خداوند
  • اقسام علیت، رابطه اصل علیت با افعال انسانی
  • اصل علیت و رابطه آن با اعجاز
  • محدوده قدرت الهی
  • رابطه قدرت الهی با کارهای قبیح و شرور
  • مواخذه خدا، ممکن یا غیرممکن
  • هدف افعال خداوند و هدف نهایی خلقت
  • مراتب علم الهی
  • مفهوم اذن و تقدیر الهی
  • رابطه قضای الهی و اختیار انسان