راه و راهنما شناسی در قرآن

  راه و راهنما شناسی در قرآن
  مولف: 
  حجت الاسلام دکتر محمود فتحعلی
  استاد مشاور :
  عنوان کتاب: 
  راه و راهنما شناسی
  تعداد صفحه :
  استاد درس: 
  حجت الاسلام دکتر علیرضا کرمانی
  تعداد جلسه: 
  12
  هزینه ثبت نام: 
  25000 تومان

  خداوند متعال به اقتضای صفات ذاتی خویش جهان خلقت را آفریده و طبق برخی آیات قرآن، آفرینش جهان مادی، مقدمه پیدایش انسان است. مهم ترین ویژگی انسان، اختیار است که با آن می تواند به عالی ترین مقام مخلوقات برسد و انسان موجودی است که می تواند از میان راه های مختلف، هر کدام را بخواهد انتخاب کند. برای انتخاب راه صحیح علاوه بر قدرت اراده و تصمیم گیری، شرط مهم دیگری نیز ضرورت دارد و آن شناخت راه صحیح است. با شناخت ابعاد وجودی انسان متوجه می شویم که طریق حس و عقل برای انتخاب مسیر صحیح زندگی کافی نیست و طبق اقتضاء حکمت الهی طریق دیگری به نام وحی و نبوت ضرورت دارد تا انسان ها به سرمنزل مقصود و کمال نهایی برسند. راهنمایان انسان ها باید خود از خطا معصوم باشند تا بتوانند کاروان بشریت را هدایت نمایند و دینی جامع را عرضه نمایند. کتاب راه و راهنما شناسی با سرفصل های زیر ما را بیشتر با این مباحث آشنا می سازد.

  • ابعاد وجود انسان و شواهد بر وجود روح
  • انواع انسان شناسی
  • جاودانگی روح ، انسان و اختیار و شبهات موهوم جبر
  • حقیقت وحی و دیدگاههای گوناگون درباره وحی
  • دلیل نیازمندی،کارکردها و معناداری گزاره های دین وحیانی
  • راه شناسایی و عصمت پیامبران
  • ادله آسمانی بودن و تحریف ناپذیری قرآن
  • نزول قرآن و فرهنگ زمانه
  • ختم نبوت
  • جامعیت دین، جاودانگی و جهان شمولی اسلام
  • امامت، علم و عصمت امام
  • ضرورت وجود منجی و فلسفه غیبت
  • بهره مندی از امام غائب
  • فضیلت ها و آسیب شناسی انتظار و نشانه های ظهور