احکام عبادی

  احکام عبادی
  مولف: 
  حجت الاسلام محمد حسین عبدی
  استاد مشاور :
  عنوان کتاب: 
  فقه 2
  تعداد صفحه :
  استاد درس: 
  حجت الاسلام محمد حسین عبدی
  تعداد جلسه: 
  12
  قیمت:

  بندگی، غایت خلقت و مقامی است که اگر انسان بتواند بدان دست یابد، کمال خود را یافته است. تمام سعی انبیاء و اولیاء علیهم ­السلام برای تحقق این امر بوده است. به ادله نقلی و عقلی ثابت است که تنها راه رسیدن به این مقام علم و دانایی است. علم به قواعد حرکت موافق با رضایت خداوند متعال. این قواعد تنها اگر مستند به خالق یکتا باشد، ضامن سعادت است؛ زیرا علم کامل اوست که بر همه مصالح و مفاسد سایه افکنده و بر اساس آن، قانون جعل کرده است. شریعت اسلام نیز به عنوان خاتم شرایع آسمانی، این قوانین را در بر دارد. این قوانین پس از استنباط از منابع، در قالب فقه درآمده و محور اساسی آن، رفتارهای مکلفان است. آشنایی با تکلیف و رویارویی با قانون، سرآغاز فقه است.
  کتاب فقه 2  در دوازده درس ما را در این مسیر قرار می­ دهد:

  • درس اول: تکلیف، شرایط و راههای شناخت تکلیف، اجتهاد و تقلید.
  • درس دوم: آب مطلق و مضاف، انواع آب مطلق.
  • درس سوم: نجاسات و مطهرات.
  • درس چهارم: وضو و شرایط آن، غسل و احکام و انواع آن.
  • درس پنجم: احکام احتضار و مرگ، حنوط، کفن و نماز میت.
  • درس ششم: نماز­های واجب و نافله.
  • درس هفتم: نیت، طهارت، زمان، قبله، مکان نمازگزار، اذان و اقامه.
  • درس هشتم: واجبات نماز (رکن و غیررکن).
  • درس نهم: مبطلات و شکیات نماز.
  • درس دهم: نماز مسافر و نماز قضا.
  • درس یازدهم: احکام نماز جماعت و نماز جمعه.
  • درس دوازدهم: نماز آیات، عید فطر و قربان، احکام مسجد.