احکام معاملات

  احکام معاملات
  مولف: 
  حجت الاسلام محمد حسین عبدی
  استاد مشاور :
  عنوان کتاب: 
  فقه 3
  تعداد صفحه :
  استاد درس: 
  حجت الاسلام محمد حسین عبدی
  تعداد جلسه: 
  12
  قیمت:

   
   
  فقه یکی از ارزشمندترین علوم اسلامی و نمایانگر دید وسیع و همه جانبه اسلام است. احکام فقهی زندگی آدمی را قبل از ولادت تا بعد وفات برنامه مند می کند. دوران کودکی، جوانی و پیری، حالات مختلف مانند خواب و بیداری، فقر وغنا و ... مورد حکم یا احکامی از فقه است. تجارت، زراعت، معاشرت، بهداشت، درمان، فرهنگ، اقتصاد، سیاست و اداره کشور و هر چه با زندگی فردی یا جمعی انسان سروکار داشته باشد، مورد حکمی از احکام فقهی است و خلاصه این که، فقه نظام زندگی و بهزیستی است. در کتاب احکام عمومی در دوازده درس به احکام عبادی، معاملی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پرداخته است.

  • درس اول: خمس و زکات، به تعریف، اقسام و فلسفه زکات پرداخته و در ادامه به احکام زکات و خمس را بیان کرده اند.
  • درس دوم: احکام روزه، اعتکاف و حج را برشمرده اند.
  • درس سوم: نذر، عهد، وقف و صدقه؛ 
  • درس چهارم: احکام محرم و نامحرم، عقیقه و طلاق؛ مباحثی پیرامون محرم و نامحرم، انواع و احکام ازدواج، انواع و احکام طلاق را مطرح کرده اند.
  • درس پنجم: لعان، ظهار، ایلاء، وصیت و ارث
  • درس ششم: مباحثی پیرامون انواع گوناگون بیع؛ هم چنین مطالبی درباره خیارات، اقاله و شفعه بیان می کند.
  • درس هفتم و هشتم به بررسی عقود اسلامی نظیر اجاره، جعاله، وکالت، شرکت، مزارعه، مساقات، رهن، ضمانت، کفالت، حواله، هبه، عاریه، ودیعه و قرض می پردازد.
  • درس نهم: احکام مربوط به منابع طبیعی؛ به مباحث منابع طبیعی، محیط زیست، صید و ذباحه، خوردنی ها و آشامیدنی ها، لقطه و غصب و احکام آن ها پرداخته است.
  • درس دهم: حکومت اسلامی، با موضوعات ضرورت حکومت بر اساس قوانین اسلام، جهاد، امربه معروف و نهی از منکر می باشد.
  • درس یازدهم: مسائلی درباره احکام قضایی؛ نظیر حجر و قضا و اسباب آن ها، ادله اثبات حکم قضایی، اقرار و شهادت می باشد.
  • درس دوازدهم: بررسی چند نمونه از احکام جزایی فقه؛ در 5 بخش به احکام زنا، لواط،مساحقه، قیادت، قذف، قصاص و دیات پرداخته است.