نظام حقوقی اسلام

  نظام حقوقی اسلام
  مولف :
  استاد مشاور :
  عنوان کتاب :
  تعداد صفحه :
  استاد درس :
  تعداد جلسه :
  قیمت:

   
  مباحث فلسفه حقوق در فهم و تبیین نظام حقوقی اسلام نقشی مهم ایفا می­کند؛ از این رو آشنایی با مفهوم­ های مربوط به فلسفه حقوق و سپس مطالب متناسب با افزایش این آشنایی مد نظر است. مباحث فلسفه حقوق، مباحثی دقیق و عمیق است و در سطح­های بالای مطالعات به آن توجه می­ شود؛ اما عمومی بودن پرسش­ های مربوط به آن، بحث از این علم را به صورت عمومی درآورده است.
  اندیشیدن درباره فلسفه حقوق، سابقه ه­ای بسیار طولانی دارد و همزاد نخستین و ساده­ ترین قوانین اجتماعی است. سخن گفتن از حقوق و قوانین اجتماعی بدون پاسخ دادن به پرسش­ های اساسی آن، پذیرفتنی و منطقی نیست؛ پرسش­ هایی درباره ماهیت این قوانین، منشاء مشروعیت، مبانی، منابع و اهداف مورد نظر از اجرای آن­ها که از آغاز، ذهن هر انسان اندیشمندی را به خود جلب می­کند؛ از این رو در همه مکتب­ های حقوقی، بسیاری از تلاش­ های فکری به یافتن پاسخ­ هایی مناسب به این پرسش­ های اساسی اختصاص یافته است. در کتاب حقوق نظامی اسلام در دوازده درس تلاش شده به پرسش­های کسانی که می­خواهند فلسفه حقوق را از دیدگاه اسلام بدانند، پاسخ دهد.
  درس اول: فلسفه حقوق، مقدمه تبیین نظام حقوقی اسلام؛ به قلمرو و مفاهیم فلسفه حقوق، تاریخچه فلسفه حقوق در غرب و میان مسلمانان پرداخته است.
  درس دوم: تبیین مفهوم حق؛ تعریف حق، مراحل حق و گونه­ های آن، مفهوم تکلیف و ارتباط آن با حق را بیان کرده است.
  درس سوم: تعریف، ضرورت و ویژگی­ های حقوق؛ اصطلاحات مترادف حقوق، ضرورت وحود حقوق در جامعه، ویژگی­ های حقوق و قواعد حقوقی را بررسی می­کند.
  درس چهارم: تعریف و تقسیمات علم حقوق و رابطه حقوق با قانون؛ به تقسیمات علم حقوق و رابطه قانون با حقوق می­ پردازد
  درس پنجم: حقوق و اخلاق؛ تفاوت­ ها و شباهت­ های حقوق و اخلاق را بررسی می­کند.
  درس ششم: حقوق و دین؛ رابطه این دو را بیان می­کند.
  درس هفتم: لزوم اسلامی بودن حقوق؛ این بحث را در پرتو آیات قرآنی و انسان­ شناسی اسلامی و رویکرد متفکران اسلامی مطرح می­ نماید.
  درس هشتم: قواعد و مکاتب حقوقی؛
  درس نهم: نظام حقوقی اسلام و برتری­ های آن بر مکاتب حقوقی دیگر
  درس دهم: هدف حقوق در مکتب­ های حقوقی گوناگون
  درس یازدهم: انواع نظام­ های حقوقی
  درس دوازدهم: منابع حقوق را در اسلام و مکتب­ های حقوقی گوناگون بررسی نموده است.