انقلاب اسلامی ایران

  انقلاب اسلامی ایران
  مولف: 
  علامه محمد تقی مصباح یزدی حفظه الله به کوشش قاسم شبان نیا
  استاد مشاور :
  عنوان کتاب: 
  انقلاب اسلامی و ریشه های آن
  تعداد صفحه :
  استاد درس: 
  حجت الاسلام دکتر قاسم شبان نیا
  تعداد جلسه: 
  12
  هزینه ثبت نام: 
  25000 تومان

   
  مطالعه انقلاب اسلامی ایران، به عنوان یکی از تحولات سرنوشت ساز تاریخ، برای هر کس که در عرصه سیاست و تاریخ گام می نهد، اهمیتی فراوان دارد. شناخت این پدیده مسبلزم شناخت پدیده "انقلاب" است. آیا واژه انقلاب با کودتا، شورش، اعتصاب، اصلاح، نهضت و شورش تفاوت دارد؟ تئوری های مهم در زمینه انقلاب چیست؟ عوامل پیدایش انقلاب از منظر دینی چیست؟ وجه تمایز انقلاب اسلامی ایران از سایر انقلاب ها چیست؟ انقلاب اسلامی بر چه ارکانی استوار است؟ کتاب انقلاب اسلامی به این سوالات و سوال های دیگر پاسخ می دهد. این کتاب در دوازده درس سامان یافته است.

  • درس اول به مفاهیم انقلاب، اعتصاب، کودتا، شورش و اصلاح پرداخته است و با مفهوم انقلاب مقایسه شده اند.
  • درس دوم نظریات انقلاب (نظریه مارکسیستی، کارکردگرایی، کثرت گرا و روان شناسانه) را کاوش کرده است.
  • درس سوم بررسی عوامل پیدایش انقلاب از منظر دینی است و عوامل ایجاد و سیر تحولات اجتماعی را بحث کرده است.
  • درس چهارم ماهیت و ویژگی های انقلاب اسلامی را در چهار قسمت بیان کرده است.
  • درس پنجم در ارکان انقلاب اسلامی به ویژگی های رهبر شایسته و جایگاه مردم پرداخته است.
  • درس ششم دست آوردها و آسیب شناسی انقلاب اسلامی می باشد و دست آوردهای انقلاب،کارآمدی نظام و تهدیدهای درونی و خارجی را برشمرده است.
  • درس هفتم راهکارهای حفظ و تداوم انقلاب اسلامی را در چهار قسمت بیان نموده است
  • درس هشتم تحولات دوران مشروطه می باشد به منشاء پیدایش، جریان شناسی، ماهیت مشروطه و میزان تاثیر این نهضت در انقلاب پرداخته است.
  • درس نهم با عنوان تحولات دوران دیکتاتوری رضاخانی است و زمینه های ایجاد، ویژگی های این حکومت و پی آمدهای اشغال متفقین در این زمان را بررسی کرده است.
  • درس دهم و یازدهم تحولات دوران ستم شاهی محمدرضا پهلوی را بررسی کرده  و به ویژگی ها و مهم ترین حوادث این دوران پرداخته است.
  • درس دوازدهم که بخش پایانی کتاب است به تحلیل جریان های انحرافی انقلاب اسلامی ایران پرداخته و جریان های مارکسیستی، منافقین خلق و منافقین جدید یا ملی گرایان مورد بررسی قرار داده است.