زبان انگليسي عمومي

  زبان انگليسي عمومي
  مولف: 
  رحیم راستی تبار
  استاد مشاور: 
  عنوان کتاب: 
  زبان انگليسي عمومي
  تعداد صفحه: 
  300
  استاد درس: 
  رحیم راستی تبار
  تعداد جلسه: 
  24
  هزینه ثبت نام: 
  100.000 تومان

  ساختن خانه ای از چوب، بدون میخ، پیچ یا چسب را تصور کنید. سازه ها چطور می توانند کنار هم قرار بگیرند؟ قطعا نمی توانند! تمام قطعات از هم می پاشند. چنین وضعیتی زمانی اتفاق می افتد که بخواهید بدون داشتن دانش درستی از گرامر، زبان انگلیسی صحبت کنید. هر جمله فقط مجموعه ای از کلمات خواهد بود!
  گرامر زبان انگلیسی یکی از مهم ترین عناصر مطالعه زبان است. متاسفانه، می تواند یکی از پیچیده ترین و سخت ترین قسمت های یادگیری هم باشد.
  گرامر سیستمی است که یک زبان را سازمان می‌دهد. قواعد گرامری مانند چراغ‌های راهنمایی و قوانین جاده‌ای هستند. علائم و قوانین ترافیکی باعث در حرکت بودن ماشین‌ها بدون تصادف به سمت مقصدشان هستند. در مورد زبان نیز، گرامر ما را در مسیر درست به سمت مقصدمان که همان ارتباط واضح است، نگاه می‌دارد.
  گرامر صحیح، کلید اصلی روان، سلیس و با اعتماد به نفس صحبت کردن به زبان انگلیسی است. دانستن گرامر زبان انگلیسی به شما کمک می کند از خطاهایی که باعث می شود جملات شما به نظر بومیان انگلیسی زبان عجیب و غیرقابل فهم به نظر برسد، جلوگیری کنید.
  دوره زبان عمومی پیش رو از جمله کاملترین و دقیق ترین دوره های آموزشی گرامر زبان انگلیسی موجود در بین دوره های آکادمیک و مجازی می باشد. این دوره در 24 جلسه ارائه می گردد.