دوره های عمومی

    دوره های عمومی

    این دوره ها از دروس رشته های گوناگون در مقطع کارشناسی تشکیل شده است. تا کنون 33 دوره آموزشی طراحی شده است اما با توجه به فرایند تکمیل محتواهای آموزشی برخی از دوره ها به زودی و پس از تکمیل محتوای آموزشی به دوره های فعال افزوده می شوند.