راهنمای سایت

     

     

    جهت مشاهده راهنمای تحصیل در سامانه آموزشی لینک زیر را کلیک کنید.

    http://open.ikvu.ac.ir/docs/learning-Help.pdf