منطق

  این دوره در حال بروز رسانی می باشد و به زودی این دوره برگزار خواهد شد.

   

  این دوره ارائه نشده است

  هزینه ثبت نام:

  استاد درس: دکتر امیر خواص
  تعداد جلسه: 12
  تعداد صفحه: 192
  هزینه ثبت نام: 25000
  استاد درس:
  تعداد جلسه:
  تعداد صفحه:
  هزینه ثبت نام: 25000
  این درس ارائه نشده است