مبانی علوم انسانی در اسلام

  این دوره در حال بروز رسانی می باشد و به زودی این دوره برگزار خواهد شد.

   

  این دوره ارائه نشده است

  هزینه ثبت نام:

  استاد درس: حجت الاسلام دکتر علی احمد پناهی
  تعداد جلسه: 12
  تعداد صفحه:
  هزینه ثبت نام: 25000
  این دوره ارائه نشده است
  استاد درس: حجت الاسلام دکتر سید احمد رهنمایی
  تعداد جلسه: 12
  تعداد صفحه:
  هزینه ثبت نام: 25000
  این دوره ارائه نشده است
  استاد درس: حجت الاسلام دکتر سید مهدی معلمی
  تعداد جلسه: 12
  تعداد صفحه:
  هزینه ثبت نام: 25000
  این دوره ارائه نشده است
  استاد درس: حجت الاسلام دکتر محسن منطقی
  تعداد جلسه: 12
  تعداد صفحه:
  هزینه ثبت نام: 25000
  این دوره ارائه نشده است
  استاد درس: حجت الاسلام دکتر مصطفی دانش پژوه
  تعداد جلسه: 12
  تعداد صفحه:
  هزینه ثبت نام: 25000
  این دوره ارائه نشده است
  استاد درس: حجت الاسلام دکتر نصرالله سخاوتی
  تعداد جلسه: 12
  تعداد صفحه:
  هزینه ثبت نام: 25000
  این دوره ارائه نشده است
  استاد درس: دکتر امیر خواص
  تعداد جلسه: 12
  تعداد صفحه:
  هزینه ثبت نام: 25000
  این دوره ارائه نشده است