تعلیم و تربیت اسلامی

  این دوره شامل دو درس فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و الگوی تعلیم و تربیت اسلامی است

  در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی جایگاه نمونه ­ای از فلسفه ­های مضاف، با طرح مباحث مهم و کلیدی «چیستی»، «چرایی» و «چگونگی» تعلیم و تربیت، به بررسی و تبیین مبانی، اصول، روش­ها و اهداف تعلیم و تربیت از منظر اسلام می­پردازد. در واقع، با تشریح مبانی و اصول چیستی تعلیم و تربیت اسلامی روشن خواهد شد، همچنان که با طرح روش­ها سؤال از چگونگی و با بیان اهداف سؤال از چرایی تعلیم و تربیت اسلامی پاسخ داده خواهند شد.

  در درس الگوی تعلیم و تربیت اسلامی با استناد به منابع اسلامی به ویژه دو منبع اساسی اسلام، قرآن و سنت، الگوی تربیتی مورد نظر اسلام را با تکیه بر مبانی، اصول، روش‌ها و اهداف تعلیم و تربیت، همچنین با تأکید بر جهت، طرح و برنامه اسلامی مبتنی بر انگیزه الهی ارایه خواهد داد.

  جهان‌بینی اسلامی مشتمل بر مجموعه باورها و ارزش های برگرفته از قرآن و روایات، ناظر به تعلیم و تربیت اسلامی به هدف تربیت  انسان مورد نظر اسلام، چهارچوب نظری نوشتار حاضر را تشکیل می دهد. الگوی تعلیم و تربیت با تبیین مبانی، اصول، روش‌ها و اهداف توحیدگرایانۀ مورد نظر قرآن و روایات و با توجه به کارآمدی های لازم آن در سطوح و ساحت‌های گوناگون زندگی آحاد و جوامع بشری، دارای یک سیر و روند منطقی خاصی از مرحلۀ نظریه‌پردازی تا مرحلۀ بهره‌برداری علمی و کاربردی است. با تکیه بر چنین سیر و روندی می‌توان به ظهور و تشکیل نظام تربیتی اسلام امید بست.
   

  هزینه ثبت نام: 40000 تومان

  استاد درس: حجت الاسلام دکتر سید احمد رهنمایی
  تعداد جلسه: 12
  تعداد صفحه:
  هزینه ثبت نام: 25000
  استاد درس: حجت الاسلام دکتر سید احمد رهنمایی
  تعداد جلسه: 12
  تعداد صفحه:
  هزینه ثبت نام: 25000 تومان