دوره های ویژه

  دوره های ویژه
  مرکز آموزش مجازی با توجه به شورای علمی متخصص در حوزه های مختلف علوم انسانی - اسلامی، امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و  کارشناسان فنی متخصص امکان برگزاری دوره های جدید و متفاوت از محتوای تولیدی خود را دارد. منظور از دوره های جدید دوره هایی هستند که از نظر محتوا یا جامعه مخاطب با دوره های تعریف شده در این مرکز که به صورت آزاد برگزار می شود متفاوت است. از نظر ساختار این دوره ها به سه شکل قابل برگزاری است.

  • محتوای تولید شده در مرکز آموزش مجازی برای مخاطبان مخصوص به سفارش سازمان ها یا مراکز گوناگون؛
  • محتوای سفارشی یا تدوین شده (متفاوت با محتوای موجود در مرکز آموزش مجازی) برای مخاطبان عمومی؛
  • محتوای سفارشی یا تدوین شده (متفاوت با محتوای موجود در مرکز آموزش مجازی) برای مخاطبان مخصوص به سفارش سازمان ها یا مراکز گوناگون؛
  • برگزاری دوره آموزشی به صورت یکی از حالت های سه گانه فوق در قالب مسابقه کتابخوانی به سفارش سازمان ها یا مراکز گوناگون.

  برخی از دوره های ویژه طراحی شده عبارتند از:

  • دوره انسان و رسالت انقلاب اسلامی به سفارش دفترنمایندگی ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری؛
  • مسابقه کتابخوانی آسیب شناسی انقلاب اسلامی به سفارش خانه قرآن نظرآقا استان بوشهر؛
  • دوره معصوم شناسی به سفارش سازمان آبفا استان تهران؛
  • دوره فقه و احکام کاربردی به سفارش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز.
  •